OVEREENKOMST MET GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u persoonlijk of namens de organisatie en UAB "FLEX-N-ROLL" met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website flex-n-roll.de, evenals andere media formulieren, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties gerelateerd (gezamenlijk de "Site" genoemd).

U gaat akkord met volgende: als u ons site gebruikt, dat betekend dat u alles leest, begrijpt en stemt ermee in zich te houden aan al deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, is het uitdrukkelijk verboden voor u de site te gebruiken en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, worden hierin uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen. We behouden ons recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden te wijzigen of aan te vullen.

U moet deze Gebruiksvoorwaarden periodiek doornemen om op de hoogte te blijven van updates. U zult worden onderworpen aan wijzigingen in herziene gebruiksvoorwaarden wanneer u de site blijft gebruiken na de datum van publicatie van dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden, en u wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en deze te accepteren. De informatie die op de site wordt gepresenteerd, is niet bedoeld voor distributie of gebruik door een individuele- of rechtspersoon in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor registratie-eisen in dergelijke rechtsgebied of land.

Personen die ervoor kiezen om de Site vanuit andere plaatsen te bezoeken, doen dit op zijn eigen initiatief en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, indien van toepassing op lokale wetten.

De site is bedoeld voor gebruikers van minimaal 13 jaar oud. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij wonen, moeten toestemming hebben en rechtstreeks worden gecontroleerd door hun ouders of voogden om de site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u deze gebruiksvoorwaarden voor uw ouder of voogd lezen of ermee akkoord gaan voordat je de site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische afbeeldingen op de site (gezamenlijk aangeduid als "Content") en handelsmerken , de dienstmerken en de logo's ("Merken") die erin voorkomen, behoren toe aan ons of worden beheerd door ons of in licentie gegeven voor ons en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerken, evenals verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten, buitenlandse jurisdicties en internationale verdragen.

Content en merktekens worden alleen op de "AS IS" - site verstrekt voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site, noch content of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, gecombineerd, herdrukt, gedownload, gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins gebruikt voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u denkt dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, meld dit dan onmiddellijk aan onze geautoriseerde auteursrechtagent met behulp van de onderstaande contactgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

-       alle registratie-informatie die u verstrekt, zal waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn;

-   u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie behouden en dergelijke registratie-informatie indien nodig tijdig bijwerken;

-   u bent legaal en u stemt ermee in zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden;

-   u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden;

-   uw gebruik van de site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

-   als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel ervan) te weigeren.

 

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich registreren op de site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en is verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om uw gebruikersnaam te verwijderen, terug te sturen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins ongewenst is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U hebt geen toegang tot de site of gebruikt deze voor een ander doel dan waarvoor we de site toegankelijk maken. De site kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, behalve voor doeleinden die specifiek door ons zijn gedefinieerd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u akkoord met:

-   geen ongeoorloofd gebruik van de site uit te voeren, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen om ongewenste e-mails te verzenden of gebruikersaccounts aan te maken met automatische middelen of onder een vals voorwendsel;

-   de site niet gebruiken voor reclame of aanbiedingen voor de verkoop van goederen en diensten; Ongepast gebruik van onze ondersteuningsdiensten of valse melding van misbruik of wangedrag.

-   niet deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van gegevens, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

-   niet interfereren, schenden of een buitensporige last veroorzaken op de Site of de netwerken of services die op de Site zijn aangesloten.

-   probeer niet voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken, uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.

-   geen informatie ontvangen van de site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te beledigen of te schaden.

-   om de site niet te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en / of inhoud op een andere manier te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of onderneming.

-   met uitzondering van gevallen waarin dit het gevolg kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of een internetbrowser, staat het gebruik, starten, ontwikkelen of distribueren van geautomatiseerde systemen niet toe, inclusief, zonder beperking, een spin, robot, oplichtingsprogramma, scraper of offline Lezer die toegang krijgt tot de site of ongeautoriseerd script of andere software gebruikt of uitvoert.

WEBSITES EN CONTENT VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ('websites van derden'), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, tekeningen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of elementen die eigendom zijn van of zijn gemaakt door derden (Content van derden'). Dergelijke websites van derden en content van derden worden niet door ons gecontroleerd en geverifieerd op juistheid, relevantie of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de Site worden bezocht of inhoud van derden die erop wordt geplaatst.

De opname, koppeling of toestemming om websites van derden of inhoud van derden te gebruiken of te installeren, houdt niet in dat wij deze goedkeuren of goedkeuren. Als u besluit om de site te verlaten en toegang te krijgen tot websites van derden of inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient zich vertrouwd te maken met de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief het privacy- en gegevensverzamelingsbeleid, van elke website die u bezoekt vanaf de Site of die verband houdt met toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via sites van derden, worden gedaan via andere sites en van andere bedrijven, en wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de relevante derde partij worden gedaan.

BEHEER VAN DE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting:

-   de site controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden;

-   passende juridische maatregelen nemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief, zonder beperking, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

-   de site zodanig beheren dat onze rechten en eigendommen worden beschermd en de goede werking van de site wordt bevorderd.

PRIVACYBELEID

Wij geven om gegevensprivacy en veiligheid. Raadpleeg ons privacybeleid [KLIK HIER]. Door de site te gebruiken, stemt u ermee in ons privacybeleid na te leven, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

WIJZIGINGEN AAN DE SITE

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de werking van de gehele site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site op enig moment beschikbaar zal zijn. We kunnen problemen hebben met hardware, software of andere problemen, of we moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot crashes, vertragingen of fouten.

De site kan informatie bevatten die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die relevant kunnen zijn voor de site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en andere verschillende informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We zullen bepaalde gegevens opslaan die u naar de Site overbrengt om de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Ondanks het feit dat we regelmatig een back-up van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u overdraagt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt uitgevoerd met behulp van de site.

ELEKTRONISCHE BERICHTEN, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren zijn elektronische berichten. U stemt ermee in elektronische berichten te ontvangen en gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen en andere berichten die wij u elektronisch, per e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten voor een dergelijk bericht.

U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, OVEREENKOMSTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BELEID, BELEID EN RAPPORTEN DIE DOOR ONS OF DOOR DE SITE ZIJN GEÏNITITEERD OF UITGEVOERD.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten in overeenstemming met wetten, voorschriften, regels, voorschriften of andere wetten in een rechtsgebied waarvoor de originele handtekening of het behoud van niet-elektronische gegevens is vereist.

ANDERE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle werkregels die door ons op de site zijn gepubliceerd, worden tussen u en ons overeengekomen en geaccepteerd.

U doet hierbij afstand van eventuele bezwaren die u hebt op basis van de elektronische versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Neem voor meer informatie over het gebruik van de site contact met ons op:

UAB "FLEX-N-ROLL"

Registratiecode 305173710

adres: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 139A

tel: 31203690452

e-mail: sales@flex-n-roll.nl